Turer med lett klatring og ferdsel på smale hyller over høye stup.

Dersom ikke annet er opplyst starter våre turer ved busstasjonen ved tennisbanen i Los Gigantes. Hit må deltakerne selv sørge for transport. Busser fra alle de populære turiststedene går innom Los gigantes.
 
 
Nedenstående turer hører med til vårt standard turprogram og krever at deltakerne har noe ferdigheter i klatring og ferdsel utenfor sti. Deler av turene går langs vannrenner som ligger i bratte fjellsider med høye stup nedenfor. Lykt (fortrinnsvis hodelykt) er nødvendig på alle turene.
 
Tur 5.) Los Gigantes - barranco Mancha de los Dias - barranco de Natero - canal de Natero - tilbake til Los Gigantes. Ca 21 km. 550 m stigning. 4 - 7 timer.
 
Klippestien, klippestitunnelen, stien i barranco Mancha de los Dias følges opp til tørt elveleie. Elveleiet følges opp til tunnelen galeria el Sauce. Denne tunnelen er ca. 800 m. lang, og leder oss over til bco.de Natero. Stien i bco. de Natero følges  ned til canal de Natero som følges tilbake til klippestitunnelen og klippestien tilbake til Los Gigantes.
 
 
Tur 6.) 5 lange og utallige korte tunneler. Camino rejal -  Tamaimotunnelen  - den hvite vannrenna - barranco de Natero - øvre Mascatunnel - barranco Masca - canal de Masca - nedre Mascatunnel - canal de Natero - Los Gigantes. Ca 23 km. 550 m. stigning. 5 - 8 timer.
 
Camino rejal følges til Tamaimotunnelen. Vi går igjennom til barranco Mancha de los Dias. Deretter klatrer vi opp til den hvite vannrenna og følger denne til galeria el Sauce. Igjennom denne til barranco de Natero som følges ned til øvre Masca tunnel. Denne leder til barranco Masca. Turiststien følges til vannrenna canal de Masca. Vannrenna følges til nedre Mascatunnel, igjennom denne til canal det Natero som følges tilbake til klippestitunnelen, klippestien og Los Gigantes.
 
 
Tur 7.) - Klippestien - klippestitunnelen - barranco Mancha de los Dias - playa Seco - barranco Seco - sti til vannrenna canal de Natero og tilbake til Los Gigantes. Ca 15 km. 200 m. stigning. 4 - 5 timer.
 
Klippestien, klippestitunnelen og vannrenna i barranco Mancha de los Dias følges til sti tar av ned mot sjøen. Stien og tørt elveleie følges ned til sjøen og "playa" Seco (rullesteinsstrand). Playaen krysses nordover til barranco Seco. Barranco Seco følges i tørt elveleie og sti opp til canal de Natero. Denne følges tilbake til klippestitunnelen, klippestien og Los Gigantes.
 
 
Tur 8.) - Klippestien, klippestitunnelen, vannrenne, nedre Mascatunnel, og bco. Masca ned til sjøen. Båt tilbake til Los Gigantes. ca. 13 km. 300 m. stigning 4 - 5 timer.
 
Biletter til båten tilbake kjøpes før turen starter! Klippestien følges til klippestitunnelen. Gjennom denne til canal de Natero som følges til enden. Stien i barranco Seco følges til den krysser vannrenne som kommer bratt ned vestfra. Vannrenna følges opp til nedre Mascatunnel. Gå igjennom tunnelen og et par hundre meter, til varde sees rett nedenfor vannrenna. Varden markerer begynnelsen på stien ned i barranco Masca. Følg denne ned til turiststien som følges ned til sjøen.
 
Tur 9.) Los Gigantes - santiago del Teide - cruz de Gala - Baracan - Teno Alto - punto Teno. Ca. 28 km. 1400 m. stigning. 6 - 8 timer.
  
Camino rejal følges til Santiago del Teide. Vei og sti til Cruz de Gala. Sti videre til Mascaveien krysses. Deretter bratt stigning til fjellet Baracan. Deretter går det utfor til Teno alto. Veier og stier følges til punto Teno. Taxi tilbake til Los Gigantes. Dette er en krevende tur først og fremst fordi den er lang og har store høydeforskjeller.